21 มกราคม 2562 แอนตาร์กติกาสูญมวลน้ำแข็งเพิ่ม 6 เท่าต่อปี

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1474245

เมื่อนักวิจัยจากสภานักธารน้ำแข็งวิทยาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเออร์ไวน์ และนักวิทยาศาสตร์จากห้องวิจัยพลังงานขับดันขององค์การนาซา ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยยูเทรกต์ในเนเธอร์แลนด์ ได้ศึกษาล่าสุดพบว่าจริงๆแล้วทวีปแอนตาร์กติกาได้สูญเสียมวลน้ำแข็งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522-2560 ซึ่งน้ำแข็งละลายไปประมาณ 6 เท่าต่อปี ทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นกว่าครึ่งนิ้วในช่วงเวลานั้น โครงการนี้ได้ประเมินมวลน้ำแข็งในขั้วโลกใต้ที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยครอบคลุมเวลานานถึง 40 ปีสำรวจพื้นที่ 18 แห่ง แอ่งน้ำ 176 แห่ง รวมถึงเกาะแก่งโดยรอบ ซึ่งนำข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่มีความละเอียดสูงของอุปกรณ์ต่างๆมาเปรียบเทียบความสมดุลของแผ่นน้ำแข็ง ปริมาณการสะสมของหิมะภายในแอ่งน้ำแข็ง และการปลดปล่อยน้ำแข็งจากธารน้ำแข็งที่แนวดิน ซึ่งน้ำแข็งเริ่มลอยในมหาสมุทรและแยกออกจากพื้นดินก้นทะเล หนึ่งในการค้นพบที่สำคัญของโครงการดังกล่าว คือฝั่งตะวันออกของทวีปแอนตาร์กติกามีส่วนร่วมในภาพรวมของการสูญเสียมวลน้ำแข็งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และพื้นที่ที่สูญเสียมวลน้ำแข็งมากที่สุดนั้นจะอยู่ติดกับน้ำทะเลอุ่น ทั้งนี้ หากแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกายังคงละลายต่อไป ก็คาดว่าระดับน้ำทะเลจากทวีปแห่งนี้จะสูงขึ้นหลายเมตรในอีกหลายศตวรรษข้างหน้า.